2332028900 Πλατεία Δημαρχείας 4, Νάουσα, Ημαθίας filgkeros@gmail.com
hero image

 

Γκέρος Φίλιππος
Γαστρεντερολογικό - Ηπατολόγος Ημαθία

_______

εξετάσεις στο σημείο περίθαλψης (point of care)
 

CLO test ελικοβακτηριδίου και δοκιμασία δυσανεξίας λακτόζης
Πρόκειται για εξετάσεις που μπορούν να διενεργηθούν μετά από λήψη ιστοτεμαχίων (βιοψιών) κατά τη γαστροσκόπηση. Μας δίνουν τη δυνατότητα γρήγορης διάγνωσης λοίμωξης από το ελικοβακτηρίδιο του πυλωρού και δυσανεξίας στη λακτόζη.

 

Εξετάσεις κοπράνων
μπορούν να πραγματοποιηθούν εύκολα από τον ίδιο τον ασθενή και παρέχουν σημαντικές και ταχείες κλινικές πληροφορίες.

 

Καλπροτεκτίνη κοπράνων
Είναι ένας φλεγμονώδης δείκτης, η ανίχνευση του στα κόπρανα σηματοδοτεί την παρουσία φλεγμονής στον εντερικό σωλήνα.

 

Αντιγόνο κλωστηριδίου (Clostridium difficile GDH)
Σημαντική εξέταση σε ασθενείς με διαρροϊκό σύνδρομο, ειδικά σε ιστορικό πρόσφατης νοσηλείας, χρόνιας κατάκλισης ή/και λήψης αντιβιοτικής αγωγής.

 

Αιμοσφαιρίνη κοπράνων (iFOB)
Βοηθά στην ανίχνεση μη ορατής απώλειας αίματος στα κόπρανα, με ένδειξη στο διαγνωστικό έλεγχο αναιμίας, εντερικής πολυποδίασης ή καρκίνου.