2332028900 Πλατεία Δημαρχείας 4, Νάουσα, Ημαθίας filgkeros@gmail.com
hero image

 

Γκέρος Φίλιππος
Γαστρεντερολογικό - Ηπατολόγος Ημαθία

_______

δοκιμασία αναπνοής ανίχνευσης ελικοβακτηριδίου του πυλωρού (INFAI)
 

Το ελικοβακτηρίδιο του πυλωρού (Helicobacter pylori) είναι ένα βακτήριο, το οποίο αποικίζει την εσωτερική πλευρά του τοιχώματος του στομάχου και προκαλεί οξεία ή χρόνια γαστρίτιδα.

Τα συμπτώματα περιλαμβάνουν πόνο, καύσο ή αίσθημα βάρους στο στόμαχο, δυσπεψία και αίσθημα ταχέως κορεσμού. Η δοκιμασία αναπνοής (INFAI test) ανιχνεύει ενεργό λοίμωξη από το ελικοβακτηρίδιο στο στόμαχο με μη επεμβατικό τρόπο.

 

Γίνεται στο πλαίσιο του ιατρείου, είναι ανώδυνη και πραγματοποιείται εκπνέοντας μέσα σε ειδικά φιαλίδια.